Ο στρατός βγαίνει στους δρόμους της Γερμανίας, για την αντιμετώπιση εσωτερικών “κρίσεων”

26 September 2022

Για πρώτη φορά μετά το 1945, ο γερμανικός στρατός θα αποκτήσει το δικαίωμα να επεμβαίνει για να “αντιμετωπίσει καταστάσεις κρίσης” στο εσωτερικό της χώρας όπως π.χ πανδημίες.

Σύντομα και στην Ελλάδα.

Τα Μαντάτα Από Έξω στηρίζουν τον αγώνα των υγειονομικών σε αναστολή. Δείξτε έμπρακτα την αλληλεγγύη σας, συνεισφέροντας οικονομικά στο buymeacoffee.com/mandata.apoekso

Η ομοσπονδιακή υπουργός Άμυνας, Christine Lambrecht, αποφάσισε να προσαρμόσει την οργάνωση διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων στην τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας: “Μέχρι τώρα, τα καθήκοντα της εδαφικής διοίκησης ήταν κατανεμημένα σε πολλές περιοχές. Από την 1η Οκτωβρίου 2022, θα τους συγκεντρώσουμε σε μια “Εδαφική Διοίκηση της Bundeswehr” στο Βερολίνο”, είπε.

Η Εδαφική Διοίκηση της Bundeswehr (TerrFüKdoBw Territoriales Führungskommando Bundeswehr) είναι υπεύθυνη για την επιχειρησιακή διοίκηση των εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο της εσωτερικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της επίσημης βοήθειας και της βοήθειας σε καταστροφές, καθώς και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και στρατιωτικών. Εκτελεί τα καθήκοντα μιας “διοίκησης ανάπτυξης” για εθνικές αναπτύξεις σύμφωνα με τα σχέδια του ΝΑΤΟ για την εθνική άμυνα και την άμυνα της συμμαχίας. Η διοίκηση οργανώνει την ανάπτυξη συμμαχικών δυνάμεων μέσω της Γερμανίας σε στενό συντονισμό με τις διοικήσεις του ΝΑΤΟ.

Υπουργός Lambrecht: “Με τη νέα διοίκηση, μπορούμε πολύ γρήγορα να παρέχουμε τις απαραίτητες δυνάμεις για μια εθνική ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων πέρα από τα αμιγώς στρατιωτικά καθήκοντα, εάν αυτό είναι απαραίτητο – για παράδειγμα σε περίπτωση καταστροφικών πλημμυρών ή όπως στην πανδημία του Covid.”

Η διοίκηση υπάγεται απευθείας στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Άμυνας και δεν αποτελεί μέρος οργανωτικής μονάδας. Στον διοικητή της TerrFüKdoBwTerritorial Command Bundeswehr ανατίθενται τα καθήκοντα του εθνικού εδαφικού διοικητή. Μεταξύ άλλων, οι Διοικήσεις Χερσαίων Επιχειρήσεων, οι Δυνάμεις Εσωτερικής Ασφάλειας και το Κέντρο Πολιτικοστρατιωτικής Συνεργασίας υπάγονται στη διοίκηση. Τα γερμανικά τμήματα της Κοινής Διοίκησης Υποστήριξης και Ενεργοποίησης του ΝΑΤΟ (JSEC) και της Επιχειρησιακής Διοίκησης Πολυεθνικής Διοίκησης (MNKdo OpFü) θα ανατεθούν στην TerrFüKdoBw όσον αφορά την υπηρεσία στρατευμάτων ενόψει της εδαφικής αναφοράς των καθηκόντων που πρέπει να εκτελεστούν.

Για το καλό όλων μας, για την υγεία μας, θα βλέπουμε στρατιώτες και τανκς στους δρόμους.
Τα Leopard είναι καλύτερα από τα ασθενοφόρα.

Τα Μαντάτα Από Έξω στηρίζουν τον αγώνα των υγειονομικών σε αναστολή. Δείξτε έμπρακτα την αλληλεγγύη σας, συνεισφέροντας οικονομικά στο buymeacoffee.com/mandata.apoekso

Πληροφορίες από bmvg.de

Leave A Comment